Κέρδισε Δωροεπιταγή αξίας 20€ για αγορές από τον Κωτσόβολο!

Όροι Χρήσης Δωροεπιταγής

Η χρήση από τον κάτοχο της δωροεπιταγής που εκδόθηκε στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες DIXONS SOUTH EAST EUROPE A.E.B.E. (καταστήματα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ») και MAX STORES A.B.E.E., αποτελεί δήλωση αποδοχής  εκ μέρους  του κατόχου των κατωτέρω όρων χρήσης.

  1. Κάθε πελάτης στα φυσικά καταστήματα MAX STORES ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maxstores.gr ή το κέντρο τηλεφωνικών παραγγελιών (2102832954) της Max Stores, που πραγματοποιεί αγορές συνολικής αξίας €89,00 και άνω, δικαιούται να λάβει μία (1) δωροεπιταγή αξίας 20€ ανά απόδειξη λιανικής πώλησης. Αγορά αξίας πολλαπλάσιου ποσού δεν γεννά δικαίωμα για περισσότερες δωροεπιταγές. Το δικαίωμα δεν ισχύει για αγορές με τιμολόγιο, αλλά μόνον για αγορές με απόδειξη λιανικής πώλησης. Στην ως άνω αξία των ογδόντα εννιά ευρώ (89,00 €) δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα), τα βιβλία που υπόκεινται στον νόμο περί ενιαίας τιμής και τα είδη gaming. Στην περίπτωση που η MAX STORES υλοποιήσει προωθητική ενέργεια στο σύνολο των προϊόντων της,δεν θα μπορούν οι πελάτες να επωφεληθούν και των δυο προωθητικών ενεργειών. Θα είναι στην διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν μια από τις δυο. Σε περίπτωση όμως που η γενική προωθητική ενέργεια της MAX STORES διαρκέσει πέραν των δύο ημερών, τότε θα ισχύουν και οι δύο ενέργειες ταυτόχρονα. Η έκδοση της δωροεπιταγής γίνεται μετά την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας και την παραλαβή των προϊόντων. Η δωροεπιταγή παραδίδεται από το σημείο πώλησης σε έντυπη μορφή. Η προσφορά ισχύει για μέγιστο αριθμό τριών (3) δωροεπιταγών ανά πελάτη. Η έκδοση τέτοιων δωροεπιταγών θα γίνει για αγορές που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται στο διάστημα από 20/08/2020 έως 10/9/2020.

  2. Κάθε πελάτης μπορεί να εξαργυρώνει τη δωροεπιταγή σε αγορές συνολικής αξίας σαράντα εννιά ευρώ (49,00€) και άνω από τα φυσικά καταστήματα με το εμπορικό σήμα «KΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr ή το κέντρο τηλεφωνικών παραγγελιών της εταιρείας DIXONS SOUTH EAST EUROPE A.E.B.E. (210 28 99 999) κατά την έναρξη της συναλλαγής του με αυτά, στο διάστημα από 20/8/2020 έως 31/10/2020. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου αυτού, η δωροεπιταγή αυτοδικαίως ακυρώνεται και παύει να  ισχύει. Η δωροεπιταγή ισχύει από την ίδια μέρα της έκδοσης της και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ίδια αγορά από κοινού με άλλη δωροεπιταγή.

  3. Σε περίπτωση  που για  οποιοδήποτε λόγο η πώληση εξαιτίας της  οποίας  εκδόθηκε η δωροεπιταγή, ακυρωθεί ή λυθεί, ή η παραγγελία τροποποιηθεί εκ των υστέρων, ώστε να έχει τελική αξία μικρότερη των 89,00€, η δωροεπιταγή ακυρώνεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παρόλα αυτά έχει ήδη εξαργυρώσει τη δωροεπιταγή, τότε οφείλει να αποδώσει την αξία της σε μετρητά στην εκδότρια, ήτοι την MAX STORES. Η δωροεπιταγή αυτή είναι ανώνυμη, μπορεί να εξαργυρωθεί ελεύθερα από τον εκάστοτε κομιστή, χωρίς υποχρέωση ελέγχου της  ταυτότητας του κομιστή, σε κάθε δε περίπτωση εξαργύρωσης, θεωρείται ότι η υποχρέωση εκπληρώθηκε πλήρως. Ο δικαιούχος ευθύνεται αποκλειστικά για τη φύλαξή και την αποφυγή απώλειας.