Φιγούρες
Ήρωες:
BOB THE BUILDER IRON MAN MAGNO MAN