Δείτε το site σε mobile version
Δείτε το site σε desktop version
MENU

Σχολικά Βοηθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ) Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κωδικός προϊόντος: 1237167

Τελευταία τεμάχια

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ) Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κωδικός προϊόντος: 1237167
 • Περιγραφή
  Σ’ αυτό το βιβλίο η προσπάθεια στοχεύει στο να συμβάλει στην εξοικείωση του μαθητή με τις μαθηματικές έννοιες που αναπτύσσονται στη Γ΄ Γυμνασίου, αλλά και για να βοηθήσει κυρίως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο στις επόμενες τάξεις του Λυκείου τις γνώσεις που θα αποκτήσει.
  Η ύλη του βιβλίου αποτελείται από δύο μέρη (1ο Μέρος: Άλγεβρα, 2ο Μέρος: Γεωμετρία – Τριγωνομετρία), τα οποία χωρίζονται σε επιμέρους ενότητες σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα.

  Η κάθε ενότητα περιέχει:
  • Πλήρη θεωρία γραμμένη με απλό, σύντομο και συστηματικό τρόπο.
  • Σχόλια και επισημάνσεις με τίτλο «Να προσέξουμε», όπου τονίζονται σημεία της θεωρίας τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη αφομοίωσή της.
  • Ασκήσεις λυμένες με υποδειγματικό τρόπο, ως παραδείγματα και εφαρμογές της θεωρίας.
  • Ερωτήσεις κατανόησης.
  • Ασκήσεις για λύση ταξινομημένες κατάλληλα.

  Στις περισσότερες ενότητες περιλαμβάνεται και ένα ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγησης.
  Κάθε μέρος ολοκληρώνεται με μια ενότητα στην οποία δίνονται θέματα θεωρίας, ερωτήσεις κρίσεως και γενικές ασκήσεις.
  Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις-υποδείξεις των ερωτήσεων, των ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Δείτε επίσης...