Παραψυχολογία - Παραφυσικά Φαινόμενα
Εκδότες:
BELL - ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ