Παραψυχολογία - Παραφυσικά Φαινόμενα
Εκδότες:
ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ