Παραψυχολογία - Παραφυσικά Φαινόμενα
Εκδότες:
ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ