Παραψυχολογία - Παραφυσικά Φαινόμενα
Εκδότες:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ