Καλές Τέχνες
Εκδότες:
21ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ