Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΓΡΑ Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ