Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ