Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ LEICA Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ