Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΛΔΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εκδόσεις Μαριλού