Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ