Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ