Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΕΡΓΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ