Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΕΡΓΑΝΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ