Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ