Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ