Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΙΚΑΡΟΣ ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ