Καλές Τέχνες
Εκδότες:
PRINTA ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ