Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εκδόσεις Μαριλού