Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ