Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού Μπατσιούλας Ν. & Σ.