Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗ ΛΟΥΣΗ