Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΔΑΜΙΑΝΟΣ N. Εκδόσεις Μαριλού