Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ Εκδόσεις Μαριλού