Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Ε.Μ.Σ.Τ. Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ