Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΦΕΣΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ