Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΗΓΗ