Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΛΛΗΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ