Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ