Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ