Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΕΡΜΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ