Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡ ΕΡΕΥΝΩΝ Εκδόσεις Μαριλού