Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ