Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ