Καλές Τέχνες
Εκδότες:
MUSIC SALES LTD ΓΙΑΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εκδόσεις Μαριλού