Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ