Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ