Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΙΔΡ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΟΦ ΤΟΣΙΤΣΑ