Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΙΔΡΥΜΑ Κ. & Ε. ΟΥΡΑΝΗ