Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ