Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού Κ. ΑΔΑΜ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ