Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΚΟΑΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ