Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΚΟΥΚΚΙΔΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ