Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΛΙΒΑΝΗ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ