Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ