Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ