Καλές Τέχνες
Εκδότες:
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ