Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ